Mooncup

Mooncup là một trong những chiếc cốc nguyệt san đầu tiên trong đời của mình. Thực ra cái tên "Mooncup" nhiều bạn đã đặt thay thế cho từ "cốc nguyệt san" cũng có nguyên do của nó. Đây là một trong những cốc nguyệt san đầu tiên khi con người sáng tạo ra chiếc cốc kì diệu này, vì...

0₫

Xem review