Vì sao tất cả phụ nữ nên dùng CỐC NGUYỆT SAN?

Những LÝ DO chính đáng nhất để thay thế hoàn toàn BVS, tampon bằng CỐC NGUYỆT SAN. - Lý do quan trọng nhất đó là : BẢO VỆ...
Bởi Nguyễn Thị Bích Ngọc (09/03/2016)

Đọc thêm